Slide OM FÖRENINGEN BLI MEDLEM IPKIS

-IPKIS-

En förening för dig som arrangerar pokerturneringar eller pokersammankomster i Sverige.

IPKIS är en ideell förening utan vinstintresse, där föreningens syfte är att främja medlemmarnas intressen. 
Extra viktig blir föreningen i rådande politiska klimat. Ambitionen är att underlätta för medlemmarna att driva sina verksamheter oaktat om det är på ideell basis eller med vinstintresse, i och med konsekvenserna av en ny lag som träder i kraft 2019.

Pokerkort
Poker Chip
Spader

VI LYSSNAR PÅ DINA ÅSIKTER

Vi kanaliserar alla medlemmarnas åsikter och för en dialog med Lotteriinspektionen, politiker och myndigheter som kan påverka eller beröra medlemmarnas verksamheter.

Vi verkar för ett standardiserande av turneringspokern med gemensamma regelverk som personal och pokerspelare kan känna igen sig i oavsett vilken arrangör de väljer att besöka.

 Vi är ett öppet forum med likasinnade, där arrangörer kan utbyta erfarenheter, tips och annat som utvecklar verksamheterna.

Klöver

HÅLLBARA LÖSNINGAR

Vi erbjuder kreativa lösningar för att harmonisera med de begränsningar och hinder som kan innebära konflikter med en eventuell ny lagstiftning.

 Vi tar fram ett officiellt ”Fair Play”-regelverk som kvalitetssäkrar arrangörer och deras verksamheter, ett mätverktyg för pokerspelare som vill röra sig i trygga miljöer med arrangörer som lägger energi på att vara korrekta och som verkar för konsumentskydd. Vi verkar för ett standardiserande av turneringspokern med gemensamma regelverk som personal och pokerspelare kan känna igen sig i oavsett vilken arrangör de väljer att besöka.

IPKIS klocka
Pokerkort
Ruter

FÖRDELAR

Vi erbjuder de ekonomiska fördelar ett medlemskap i en nationell förening kan innebära, centrala avtal med inköp i volym leder oftast till lägre priser inom de områden där medlemmarna kan ha fördel av en lägre prisbild.

art-schar

Technical
characteristics.

Vi som startat föreningen är arrangörer av pokerturneringar i Sverige med erfarenhet av föreningsliv. Föreningen är sluten och endast för arrangörer av poker.

VILL DU BLI MEDLEM ELLER HAR DU NÅGRA FRÅGOR?

(Våra övriga kommunikationskanaler är endast tillgängliga för medlemmar.)